Ba] mwqalw

Yemwk! Twmtwraql\ yemwk!

Betti Bleyer

 

Twrc^mw: &lviyw Mwmmwdova

Yoxlad\: G^lnar Aydwmirova

 

Mwnim nwnwm danimarka mwn]wli Pensilvaniyal\ idi. Xatirimdwdir ki, u]aq [a`lar\m\zda biz, ^] u]aq arxas\ a[\q ma]\na dolu]araq hwr il Tennesidwn ora 500 mil uzunlu`unda mwsafwni qwt edwrwk onu ziyarwtw gedwrdik. dolu]ard\q. Nwnwm bizim ^[^n elw s^frw salard\ ki —stolun ^st^nw o qwdwr ekzotik yemwk n=vlwri d^zwrdi ki: Lebanon bologna//, hard cheeses//, twr ravwnd vw qu]^z^m^. Ancaq onun scrapple// vw Shoo Fly Pie//-\ he[ nw ilw m^qayisw edilw bilmwzdi. Onlar sadw yemwklwr idi. Hwmin yemwklwrw yetkin [a`lar\mda